– Today, USAID/Ukraine, along with the Ministry of Health of Ukraine, the Ukrainian Centre for Public Health, and the EQUIP Consortium, announced the launch of the first Hepatitis C virus (HCV) test and treat demonstration project in Ukraine. Within the next three years, more than 8, 000 people will be tested for HCV and HIV. Around 4, 000 of them are expected to receive lifesaving treatment of the antiviral drugs, Sofosbuvir/Ledipasvir, which the pharmaceutical company Gilead sells as Harvoni, after being diagnosed with HCV.

The World Health Organization (WHO) estimates that more than five percent of Ukrainians are infected with HCV, or more than two million people. Hepatitis B and C is responsible for the majority of all Hepatitis mortality globally, and 1.3 million deaths were a result of viral Hepatitis in 2015. The WHO Global Health Sector Strategy on viral hepatitis recognizes these infections as a public health threat and sets a goal of eliminating viral hepatitis by 2030.

“The problem of hepatitis in Ukraine did not exist for a long time, despite the fact that the epidemic is rapidly spreading in society. Currently, the Ministry of Health is facing serious challenges, so we are grateful to our partners for their help and are confident that the EQUIP experience will be able to spread to the whole of Ukraine and overcome the epidemy effectively”  said Oleksandr Linchevskiy, Deputy Minister of Health for Ukraine during a press briefing at the Ukraine Crisis Media Center.

With USAID support, through the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), a partnership consisting of EQUIP, Ukraine’s Ministry of Health (MOH), the Ukrainian Centre for Public Health, the All-Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS, and the Alliance for Public Health is fighting the disease by bringing new technologies in HCV testing, highly effective HCV treatment, evidence-based international clinical practice and health economics evaluation under the HCV demonstration project in Ukraine.

“This project will help to give Ukrainian doctors the experience they need with the new anti-HCV drugs to effectively treat patients; and for the government to develop effective programs to increase access to those who need treatment. Results from this demonstration project will help develop updated protocols and understand the cost for Ukraine to eventually take over treatment and scale it up across the country,” said Karen Robblee, U.S. Acting Deputy Chief of Mission to Ukraine.

Dr Thembisile Xulu, Chief of Party EQUIP added, “As individual ministries or organisations, we cannot end epidemics in isolation; we will only be successful if we strongly embrace partnerships with governments, community partners, non-governmental organisations, human rights, and key population representatives and networks.”

###

For more information, please contact:

EQUIP Consortium

Tetiana Barnard

+380667170442

USAID/Ukraine Development Outreach and Communications

Olha Myrtsalo

+38050 521 5741

 

Прес-реліз

Лікування вірусного гепатиту С стане доступнішим для пацієнтів в Україні  

Україна, 28 липня 2017 – Сьогодні USAID Україна спільно з Міністерством охорони здоров’я України, Українським центром громадського здоров’я та консорціумом EQUIP оголосили про запуск першого демонстраційного проекту з тестування та лікування гепатиту С в Україні. Протягом наступних трьох років понад 8 000 осіб пройдуть тестування на гепатит С та ВІЛ. Близько 4 тисяч учасників, в яких діагностовано гепатит С, отримають життєво необхідне лікування препаратом прямої противірусної дії  Ледипасвір/Софосбувір, які фармацевтична компанія Gilead продає як Harvoni.

 

За оцінками Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ понад 5% українців інфіковані гепатитом С, а це становить близько 2 млн. інфікованих осіб. Гепатити В та С є причиною смертності від гепатитів у всьому світі  а саме 1,3 млн. смертей спричинені вірусним гепатитом в 2015 році. Глобальна стратегія ВООЗ для сектору охорони здоров’я у визнає ці інфекції серйозною загрозою для здоров’я населення і визначає за мету подолати гепатит до 2030 року.

 

«Довгий час проблеми гепатитів в Україні не існувало, незважаючи на те, що епідемія стрімко поширюється у суспільстві. Наразі перед Міністерством охорони здоровя стоять серйозні виклики, тому ми вдячні нашим партнерам за їх допомогу та впевнені, що отриманий у результаті проекту  досвід EQUIP ми зможемо поширити на всю Україну та ефективно подолати епідемію», – прокоментував Олександр Лінчевський, заступник Міністра охорони здоров’я України, під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

 

За підтримки USAID, партнерство у складі проекту EQUIP, Міністерства охорони здоров’я,  Українського центру громадського здоров’я, Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД та Альянсу громадського здоров’я, разом боряться із захворюванням залучаючи нові технології у тестуванні на ВГС, високо ефективне лікування ВГС, міжнародні клінічно доведені практики та оцінку економічної доцільності в рамках демонстраційного проекту в Україні.

 

«Цей проект допоможе українським лікарям отримати необхідний досвід застосування нових протигепатитних препаратів для ефективного лікування пацієнтів; та для уряду – дасть можливість розробити ефективні програми для збільшення доступу до лікування тих, хто його потребує. Результати цього демонстраційного проекту допоможуть розробити оновлені протоколи досліджень та зрозуміти вартість лікування для України, щоб в кінцевому підсумку перейняти програму і поширити по всій країні», – зазначив Карен Робблє, виконуючий обов’язки заступника глави місії США в Україні.

 

Керівник програми EQUIP, д-р Тембі Ксулу, додала: «Самостійно, як міністерства чи організації, ми не можемо протидіяти епідемії окремо від одного; разом ми можемо досягти успіху якщо будемо міцно підтримувати партнерські зв’язки з урядами, партнерськими спільнотами, неурядовими організаціями, представниками правозахисних організацій та спільнот ключових груп».

###

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:

Консорціум EQUIP

Тетяна Барнард

+380667170442

Відділ розвитку та комунікації USAID / Україна

Ольга Мирцало

+38050 521 5741